Duurzaamheid

Naast de gebruikelijke aandachtspunten rond duurzaamheid die vandaag al toegepast worden, heeft Verstraete.team zich voorgenomen om vanaf 2022 een duurzaamheidsbeleid uit te bouwen waarbij we ons specifiek willen gaan toeleggen op twee voorwaarden voor een toekomstbestendige wereld: de opwarming van de aarde beperken door CO2 reductie en de uitputting van grondstoffen beperken door circulair bouwen. Maar vandaag tekenen we reeds de krijtlijnen uit van dit duurzaamheidsbeleid.

We denken hierbij aan de volgende aanpak :

1. Het installeren van een CO2-prestatieladder. Hiermee zullen we een beter inzicht krijgen van onze CO₂-uitstoot. Door het maken van onze CO₂-footprint zullen we de belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart brengen.

2. Verduurzamen van het eigen vastgoed en van het eigen wagenpark.

3. Slimme bouwlogistiek dat moet leiden tot wel 50% reductie van het aantal transportbewegingen en de CO2-uitstoot, een betere beladingsgraad van vrachtauto’s en een verhoogde arbeidsproductiviteit van vakmensen.

4. Slimme energieconcepten integreren door op onze bouwprojecten ons te gaan verdiepen in vernieuwende, duurzame energieconcepten. We zorgen er voor dat we de kennis in huis hebben en daarbij de juiste partners om ons heen verzamelen.

5. Circulair bouwen door zoveel mogelijk materialen te gebruiken die opnieuw kunnen groeien óf hergebruik van materialen die reeds in de kringloop zijn.

6. Met ‘samen innovatief’  in de eerste fases van het project, de ontwerp- en inkoopfase, kijken we naar innovatieve bouwmethodes en toepassing van materialen waarmee minder afval vrij komt tijdens de realisatie en de gebruiksfase.

7. Terugdringen en hergebruik : de wel vrijkomende afvalstromen van project- en kantoorlocaties worden zoveel mogelijk opnieuw ingezet als grondstoffen (circulair). Hiermee willen we het percentage restafval verder terugdringen en tevens hergebruik van deze grondstoffen (in-) direct vergroten. Afval afvoeren en verwerken doen we met gespecialiseerde partners.

Meer artikels

Leer meer over Verstraete.team

Ownership en communicatie

De fundamenten van onze bedrijfscultuur zijn ownership en communicatie.
Leer meer over Verstraete.team

Lean en BIM

In 2018 startte Verstraete.team met de integratie van Building Information Modelling (BIM). BIM...
Leer meer over Verstraete.team

Onderaannemers en leveranciers

Ook onze onderaannemers en leveranciers kunnen op ons bouwen. Het is het wederzijds respect en...
Leer meer over Verstraete.team

Verstraete Logistiek

Om verder te groeien naar een uitmuntende organisatie werd in 2018 beslist om de logistieke...
Leer meer over Verstraete.team

Veiligheid

'Veiligheid eerst' is dé HR baseline van Verstraete.team. Veiligheid gaat...
© Verstraete 2022 | Privacy Statement | Disclaimer | Cookie Statement
Webdevelopment by Plenso

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Meer informatie
Ik snap het!