1995 - 2000: de 5de generatie

De toekomst is gegarandeerd. De nieuwe generatie investeert.

Welkom, we lezen graag voor.
En desgewenst, met muziek.

Bij de 4de generatie is iedereen zich ervan bewust wat de grote voordelen van familiebedrijven zijn, maar tegelijkertijd ook van de nadelen die het kan hebben.

De overgang van de 3de naar de 4de generatie had het kenmerk dat enkel George één zoon had, die niet geroepen was om aannemer te worden en dat noch Gusten, noch Elias kinderen hadden. De overdracht diende dan ook enkel binnen de tak 'Michel' mogelijk gemaakt te worden.

Een van de nadelen van familiebedrijven is het versplinteren van het aandeelhouderschap, waardoor gebrek aan eenheid in het beleid kans loopt.

Frans zijn enige zoon (ook de oudste) ambieerde het notariaat en werd benoemd te Roeselare in 1996. De 4de generatie was van mening, zoals ook bij de wissel van de macht met hun vader en nonkels, dat niet actieve aandeelhouders in dit type van bedrijven geen meerwaarde betekenen.

Geen van de dochters toonde interesse en Joost (1974), de 2de zoon van Luc en de jongste van alle kinderen, koos voor het vak van architect.
In 1998 namen Francis (1967) en Michiel (1973) elk de helft van de aandelen over van Frans en tegelijkertijd het aandeel van hun respectievelijke vaders.

Door het enigszins wachten op de aflossing van de wacht tussen de 4de naar de 5de generatie, was er wat onder geïnvesteerd geworden in het bedrijf.

Sinds begin van de jaren 80 was de onderneming van 120 naar 50 man afgeslankt wegens de zware economische crisis. In 1998 werkten er nog 37 man, bureel incluis, bij het bouwbedrijf. Dringend tijd dus om het roer om te smijten.

Vanaf de overname definitief was, werd er wel heel hard geïnvesteerd. Niet alleen de overname moest gefinancierd worden, ook nieuwe bedrijfsgebouwen, kranen en rollend materieel.

Het was de eerste maal dat men binnen de bouwactiviteit dermate veel investeerde in de toekomst van het bedrijf.
In 1999 werd een perceel van 2,1 ha in de Zwaaikomstraat te Roeselare gekocht. De camion werd vernieuwd alsook alle camionettes. Daarnaast werd een Demag AC40 telesoopkraan aangeschaft.
Er werd personeel aangeworven en de omgeving zag de dynamiek en hernieuwde het vertrouwen in de onderneming.

De kernwaarden van ons team

Ons hoog vertrouwensniveau zorgt voor ultieme betrokkenheid

Bekijk onze garanties Ontdek ons bedrijf

Verstraete.team, een 5e generatie, klasse 8 bouwbedrijf met expertise in bouw en hout