Onebim

Maak kennis met uw BIM-partner

Druk op start en volg mee met onderstaande tekst

Onebim is een nieuwe onderneming binnen de Belgische bouwwereld, opgericht vanuit een ervaren BIM-afdeling met een technische achtergrond. Wij staan voor samenwerken met het gehele projectteam rond één BIM-model. One team, Onebim.

Gedurende de laatste jaren is BIM niet meer weg te denken uit de Belgische bouwsector. Toch merken wij dat dit voor veel bedrijven heel wat uitdagingen met zich meebrengt, waardoor BIM soms moeilijk van de grond komt. Wij komen hieraan tegemoet door onze kennis en expertise van BIM als objectieve partner aan te bieden.

BIM Projectuitwerking

Nadat de omgevingsvergunning is goedgekeurd, zorgen wij samen met de architect voor een coherent aanbestedings- en uitvoeringsdossier. Alle ontwerpgegevens worden verwerkt in een hoogkwalitatief BIM-model waaruit we zoveel mogelijk relevante informatie (zoals plannen, meetstaten en bestekken) afleiden.

BIM Projectverificatie

Ontwerpen worden grafisch, technisch en budgettair afgetoetst en objectief met elkaar vergeleken. Hiervoor bouwen wij BIM-conceptmodellen op die rechtstreeks gekoppeld zijn met budgetterings- en visualisatiesoftware. Op deze manier gaan steeds enkel de beste ontwerpen door naar de volgende fase.

BIM Projectmanagement

Door het opstellen van een BIM-protocol leggen wij het bouwproces vast op het vlak van BIM en datamanagement. Daarnaast zorgt onze BIM-coördinator tijdens het project voor clashcontrole en nazicht van de aangeleverde BIM-modellen en data. Op deze manier zorgen wij voor hoogkwalitatieve modellen en een vlotte uitvoering.

BIM 2 Maintenance

Een BIM-model bevat een schat aan informatie. Wij bouwen mee aan de juiste datastructuur en coördineren de correcte verzameling van gegevens tijdens het bouwproject. Op deze manier zorgen we voor een snelle overdracht van informatie naar het softwarepakket voor beheer en onderhoud. Dit maakt de overgang van bouwfase naar beheerfase een stuk eenvoudiger. De BIM-modellen kunnen daarnaast ook tijdens de exploitatiefase van het gebouw gebruikt worden voor het visuele aspect en voor het bijhouden en bepalen van informatie.

Wenst u meer informatie? Neem dan gerust een kijkje op www.onebim.team

De kernwaarden van ons team

Ons hoog vertrouwensniveau zorgt voor ultieme betrokkenheid

Bekijk onze garanties Ontdek ons bedrijf

Verstraete.team, een 5e generatie, klasse 8 bouwbedrijf met expertise in bouw en hout